Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - nazending juni 2021

Donderdag 17 juni ontving u van ons de nieuwsbrief primair onderwijs juni 2021. Door een technisch probleem is in die nieuwsbrief een deel van de informatie weggevallen. Via deze weg ontvangt u de informatie alsnog.

Extra nieuwsflits in juli

Per 1 augustus 2021 gaat het bijgestelde onderzoekskader in. We verwachten u hier begin juli een nieuwsbrief over te kunnen sturen.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.