Rapport kwaliteit van de extra ondersteuning in het funderend onderwijs

Zo'n 10% van de leerlingen in het regulier onderwijs en tussen de 25 en de 50% in het gespecialiseerd onderwijs krijgt extra ondersteuning. De inspectie deed onderzoek naar de kwaliteit van deze ondersteuning. Op schoolniveau onderzochten we de kwaliteitszorg rondom extra ondersteuning en op leerlingniveau onderzochten we verschillende fases van extra ondersteuning; van plan naar uitvoering tot evaluatie en bijstelling.

Flinke verbetering is nodig op het gebied van plannen, uitvoeren en evalueren. Op schoolniveau blijkt de inbedding van extra ondersteuning in de kwaliteitszorgcyclus in de kinderschoenen te staan.

Dit rapport voldoet helaas nog niet aan alle eisen voor digitale toegankelijkheid. Als inspectie vinden wij het belangrijk dat onze documenten voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom plaatsen we binnenkort het digitaal toegankelijke document op onze website. Ervaart u in de tussentijd problemen? Laat ons dit dan weten via het contactformulier.