Kansrijk onderwijs in de overgang van po naar vo

Hoe gaat het momenteel met de leerlingen die in 2021-2022 naar leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs gingen? Deze lichting had het hele laatste basisschooljaar te maken met de coronapandemie. De minister had de basisscholen daarom in 2021 gevraagd deze leerlingen kansrijk te adviseren. In het stelselonderzoek ‘Kansrijk onderwijs in de overgang van po naar vo’ heeft de Inspectie van het Onderwijs gekeken of hieruit meer kan worden geleerd over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. 

In de publicatie van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen benadrukt de inspectie het belang van goede overdracht, doordachte plaatsing en een kansrijk aanbod in de brugklas.