Cyberveiligheid in het onderwijs: praat mee!

Elke onderwijsinstelling of zelfstandige school in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs werkt met verschillende digitale systemen en kan risico’s rond cyberveiligheid tegenkomen. Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor de continuïteit van het onderwijs en de beveiliging van persoonsgegevens van leerling, studenten en andere betrokkenen. In het najaar organiseert de Inspectie van het Onderwijs voor bestuurders uit het hele onderwijsveld rondetafelbijeenkomsten over cyberveiligheid. Gaat u met de inspectie en andere bestuurders in gesprek? 

Cyberveiligheid
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leren van elkaars ervaringen

Het doel van de bijeenkomsten is het leren van elkaar. Want wat betekent cyberveiligheid voor uw instelling? Welke uitdagingen komen op uw scholen en opleidingen af? Iedereen gebruikt verschillende digitale systemen en kan te maken krijgen met de keerzijde hiervan. Het maakt niet uit of u een grote onderwijsinstelling bent of een zelfstandige school (eenpitter), iedereen is welkom. Door praktijkervaringen uit te wisselen en dilemma’s te bespreken kunnen bestuurders nadenken over de weerbaarheid van de eigen instelling. Ook hoort de inspectie graag wat er binnen besturen, scholen en opleidingen leeft op het gebied van cyberveiligheid.

Noteer in je agenda: rondetafelbijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagmiddag 11 oktober 2022 in Zwolle en op donderdagmiddag 10 november 2022 in Den Bosch. Het programma begint om 13.00 uur, inlooptijd is 12.00 uur. Bij elke bijeenkomst is er plaats voor 75 deelnemers; zij kunnen dan over 2 gespreksonderwerpen meepraten. Daarna is er gelegenheid na te praten tijdens de afsluitende borrel

Gespreksonderwerpen rondetafelbijeenkomst

Aanmelding

Heeft u interesse om deel te nemen? Meld u dan aan via het aanmeldformulier onderaan de pagina. De deelnemers ontvangen uiterlijk een week voor de bijeenkomst nadere gegevens over het programma en de locatie.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons via het e-mailadres rondetafels@onderwijsinspectie.nl benaderen. Uw persoonsgegevens  worden alleen gebruikt voor het verwerken van uw interesse in deelname aan de rondetafelgesprekken. Ze worden niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.

Wij verheugen ons erop met u in gesprek te gaan over cyberveiligheid!