Documenten - Speciaal onderwijs

141 documenten van Speciaal onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Pilots stimulerend en gedifferentieerd toezicht 2014/2015

Hoe kan het toezicht scholen en besturen stimuleren de onderwijskwaliteit permanent te verbeteren? Dat was de vraag in een eerste ...

Rapport | 12-06-2015

Culemborgse scholen hebben nieuw kwaliteitsoordeel Onderwijsinspectie

Alle Culemborgse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs hebben onlangs een nieuw kwaliteitsoordeel gekregen van de ...

Publicatie | 02-06-2015

Voorlopig ontwerp toezicht 2016

In deze notitie leest u de hoofdlijnen van de voorgenomen veranderingen in het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Met ...

Publicatie | 17-03-2015

Overzicht kwaliteitsgebieden en standaarden nieuwe (concept) waarderingskader

Publicatie | 17-03-2015

Voorlopig waarderingskader sector so

In dit voorlopig waarderingskader Speciaal Onderwijs worden de standaarden en portretten beschreven die in de pilots in de ...

Publicatie | 16-03-2015

Evaluatieonderzoek naar het predikaat excellente school

Scholen met zeer goede onderwijsresultaten in brede zin en een herkenbaar excellentieprofiel kunnen zich sinds schooljaar ...

Publicatie | 27-01-2015

Voorlopig ontwerp toezicht 2016

In de notitie ‘Voorlopig ontwerp toezicht 2016’ staan de plannen voor de vernieuwing van het toezicht op het onderwijs door de ...

Publicatie | 26-01-2015

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2013

De Inspectie van het Onderwijs heeft de afgelopen periode een aantal verzoeken ontvangen om meer inzicht te geven in de ...

Publicatie | 15-01-2015

Toetsgebruik in het voortgezet speciaal onderwijs 2013-2014

Sinds 2011 onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs de opbrengsten in het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de nieuwe Wet ...

Publicatie | 07-01-2015

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging 2014

Eind 2014 vroeg de Inspectie van Onderwijs voor de vierde maal naar opbrengsten in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Bijna ...

Publicatie | 01-01-2015