Documenten - Speciaal onderwijs

141 documenten van Speciaal onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Moeten leerlingen de vragenlijst zelf invullen of kunnen ook leraren dat doen?

Leerlingen moeten de vragenlijst zelf invullen en dat zelfstandig, en zonder beïnvloeding van anderen, kunnen doen.

Vraag en antwoord

Zijn er wettelijke richtlijnen voor wat de school moet vastleggen om een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor een leerling voor doorverwijzing naar speciaal (basis)onderwijs?

Zijn er wettelijke richtlijnen voor wat de school moet vastleggen om een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor een ...

Vraag en antwoord

Wie is er binnen de school verantwoordelijk voor het aanvragen van extra bekostiging en het maken van een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

Wie is er binnen de school verantwoordelijk voor het aanvragen van extra bekostiging en het maken van een ...

Vraag en antwoord

Wat moet er in het ontwikkelingsperspectief (opp) staan?

Wat moet er in het ontwikkelingsperspectief (OPP) staan? Een overzicht van de verplichte onderdelen van het ...

Vraag en antwoord

Moet ik voor iedere basisschoolleerling met een eigen leerlijn een ontwikkelingsperspectief (OPP) maken?

Nee. Alleen voor basisschoolleerlingen die extra ondersteuning behoeven en voor leerlingen van een speciale school voor ...

Vraag en antwoord

Overzicht excellente scholen 2014

Totaaloverzicht van alle excellente scholen in 2014.

Publicatie | 04-11-2014

Stroomschema Onderschrijding jaarlijks minimum urenaantal

Een schematische weergave van Artikel 12 WEC.

Publicatie | 01-09-2014

Stroomschema Ontheffing 20 plussers

Schematische weergave van Artikel 39 lid 4 WEC.

Publicatie | 01-09-2014

Stroomschema Afwijking toelatingsleeftijd

Schematische weergave van Artikel 39 lid 1 WEC.

Publicatie | 01-09-2014

Onderzoek bij vier instellingen naar toelating studenten met een autismespectrumstoornis 2014

De Inspectie van het Onderwijs is bij vier onderwijsinstellingen in het mbo en ho nagegaan of jongeren met een ...

Publicatie | 29-04-2014