Documenten - Speciaal onderwijs

141 documenten van Speciaal onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

De kwaliteit van schoolleiders in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

De Onderwijsinspectie deed onderzoek onder 298 schoolleiders en bij 269 schoolbesturen. Doel was kennis te verwerven over de ...

Themarapport | 31-03-2014

Tevredenheidsonderzoek expertisecentra 2012-2013

Tevredenheidsonderzoek toont aan dat vrijwel alle scholen voor spciaal (voortgezet) onderwijs het bezoek van de Inspectie voor ...

Publicatie | 01-03-2014

OPDC's in het bestel

Leerlingen die vanwege leer- en gedragsproblemen niet goed mee kunnen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs, kunnen ...

Rapport | 25-02-2014

Accountantskosten - themaonderzoek 2014

Rapport over de accountantskosten in het onderwijs van 2009 t/m 2012.

Publicatie | 01-01-2014

Kwantitative gegevens opbrengstbevraging 2013 so en vso

In dit rapport leest u de eerste kwantitatieve gegevens van de opbrengstbevraging 2013 voor het speciaal onderwijs (so) en het ...

Rapport | 13-11-2013

Nevenvestigingen (voortgezet) speciaal onderwijs

In het najaar van 2012 hebben wij tijdens de gesprekken met de besturen aandacht besteed aan de registratie van scholen bij DUO. ...

Publicatie | 13-11-2013

Themaonderzoek Professionalisering als gerichte opgave

De inspectie  heeft in 2012 een verkennend onderzoek gedaan naar een belangrijk aspect van leraarkwaliteit: de wijze waarop ...

Themarapport | 04-10-2013

Toezichtarrangementen (voortgezet) speciaal onderwijs 2013

In dit document vindt u het arrangement van scholen en afdelingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs op 1 september 2013.

Data-bestand | 01-09-2013

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren primair ...

Rapport | 25-07-2013

Themaonderzoek Kwaliteit en professionalisering van leraren

Leraren worden meer en meer gezien als zelfstandige professionals, die binnen de kaders van hun school professionele ruimte nodig ...

Themarapport | 01-07-2013