Veranderingen in de samenstelling van de leerlingpopulatie in het voortgezet speciaal onderwijs tussen 2014 en 2019

De inspectie heeft onderzocht hoe de leerlingpopulatie in het vso zich ontwikkeld heeft vanaf de invoering van het passend onderwijs in 2014 tot en met 2019. Het is een vervolg op een soortgelijk onderzoek in het speciaal onderwijs. Naast analyse van landelijke data zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van 30 scholen en 15 besturen.

Besturen en scholen in het speciaal voortgezet onderwijs (vso) ervaren sinds de invoering van passend onderwijs een verzwaring van hun werk. Ze schrijven dat toe aan veranderingen in de leerlingpopulatie. De omvang van de instroom blijkt redelijk constant gebleven te zijn. Wel hebben instromende leerlingen vaker schoolwisselingen achter de rug en zijn ze meer afkomstig uit het reguliere voortgezet onderwijs en volgen ze vaker arbeidsmarktgericht of diplomagericht onderwijs.

De inspectie adviseert besturen en scholen de achtergrond van de leerlingen goed in kaart te brengen, zodat het onderwijs en de zorg beter afgestemd kan worden. Hierbij is samenwerking met jeugdzorg in de klas een belangrijke factor waardoor leerlingen sneller leerbaar worden.