Tevredenheidsonderzoek Inspectie van het Onderwijs schooljaar 2015/2016

Om de tevredenheid over het toezicht te meten, nodigt de inspectie scholen en instellingen uit om een deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. In deze rapportage gaat het om de scholen en instellingen die in het schooljaar 2015/2016 door de inspectie zijn bezocht.

Scholen en instellingen zijn in het algemeen (zeer) tevreden over het inspectiebezoek. Net zoals andere jaren geven scholen en instellingen de onderzoeken een hoog rapportcijfer, gemiddeld een 7,7 tot 8,0.