Jaarwerkplan 2024

Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2024? Dat leest u in het Jaarwerkplan 2024. We houden toezicht op besturen en hun scholen en opleidingen. Ook rapporteren we op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. In ons jaarwerkplan leest u over ons toezicht. Daarnaast worden onze meerjarige onderzoekslijnen beschreven. In 2024 gaan we meer inspectieonderzoek op scholen en opleidingen doen. We willen eerder met scholen die onvoldoende presteren in gesprek. Ons toezicht is vooral gericht op het op het tijdig signaleren van risico’s, op het daarop aanspreken van besturen en scholen en opleidingen en op het komen tot goede en reële afspraken over herstel. Ook leest u met wie en hoe de inspectie samenwerkt en wat de andere taken van de inspectie zijn.