Oordelen 1 april 2022

Let op: er is een nieuwe versie van deze bestanden, zie oordelen 1 april 2022 (versie 2)

In deze bestanden vindt u de (eind)oordelen op peildatum 1 april 2022. De bestanden gaan over de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financiële beheer bij besturen. Bij besturen met middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geven we ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Besturen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs krijgen ook een oordeel over het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten.