Toezicht tijdens de coronapandemie (update mei 2021)

Op 7 september 2021 is een nieuwe update gepubliceerd. Lees meer

Inmiddels zijn de eerste 3 stappen van het openingsplan van de Rijksoverheid gezet, een aantal coronamaatregelen is versoepeld. Het voortgezet onderwijs is weer volledig open. Het primair onderwijs en speciaal onderwijs waren dat al eerder. Het mbo en het hoger onderwijs zijn nog steeds beperkt open (1 dag per week fysiek les op locatie).

In ons toezicht blijven we waar mogelijk gebruik maken van digitale middelen om gesprekken te voeren. Maar we zullen vooral in het funderend onderwijs weer vaker onderzoek op locatie doen, waarbij er zelftesten beschikbaar zijn voor onze inspecteurs. Onderzoek op locatie gebeurt na overleg met het bestuur of de school en met inachtneming van de RIVM-adviezen. Voor het mbo en het hoger onderwijs zijn we terughoudender met onderzoek op locatie, vanwege de nog heel beperkte openstelling.

Meldpunt schoolsluiting blijft open

Scholen die vanwege besmetting moeten sluiten (of niet open kunnen gaan) en ook scholen die na sluiting weer open gaan roepen we op dit te melden via het meldpunt schoolsluiting. Let op: het gaat alleen om de sluiting van de volledige school, afdeling of opleiding, en niet om de situatie waarin bijvoorbeeld een klas in quarantaine moet. Het meldpunt is bedoeld voor het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo. 

Gevolgen coronamaatregelen voor het toezicht

De inspectie past haar toezicht steeds aan de situatie aan. De inspectie gaat de komende periode (tot nader bericht) als volgt te werk:

  • Toezicht op correct verloop onderwijs – De inspectie ziet met name op basis van signalen toe op het correcte verloop van het onderwijs, conform de geldende maatregelen.
  • Onderzoek bij risico’s/signalen – De inspectie blijft haar rol vervullen bij (ernstige) risico’s en signalen. De inspectie bezoekt de school of instelling, als directe contacten met bestuurders, schoolleiders, leerlingen en studenten etc., of lesobservaties nodig zijn, of inzage nodig is in documenten die alleen ter plekke kunnen worden ingezien. Waar mogelijk maakt de inspectie gebruik van digitale middelen.
  • Vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen/opleidingen – De inspectie kan, wanneer zij dat opportuun acht, onderzoek op locatie doen. Waar dat mogelijk is, blijft de inspectie gebruik maken van digitale middelen. Specifiek voor het mbo geldt dat de inspectie dit onderzoek in principe op afstand doet; zijn er (substantiële) risico’s, dan kan wel onderzoek op locatie plaatsvinden.
  • Herstelonderzoek – In het funderend onderwijs voert de inspectie herstelonderzoek in principe op locatie uit. In het mbo bekijkt de inspectie per situatie wat er mogelijk is, waarbij onderzoek op afstand het uitgangspunt is.
  • Onderzoek naar waardering Goed – Voor het funderend onderwijs geldt dat de inspectie onderzoeken naar de waardering Goed op locatie uitvoert en waar mogelijk digitale middelen gebruikt om gesprekken te voeren. In het mbo blijven onderzoeken naar de waardering Goed on hold staan.
  • Excellentietraject - Het traject Excellente Scholen is vanwege de coronacrisis aangepast. Lees hierover meer op de website Excellentescholen.nl.
  • Themaonderzoek – De inspectie kan themaonderzoeken op locatie uitvoeren. Waar mogelijk maakt de inspectie gebruik van digitale middelen om gesprekken te voeren.
Leerling krijgt uitleg van leraar in coronatijd
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs