Begroten én realiseren

Hoe slagen onderwijsbesturen er in om hun meerjarenbegrotingen en hun jaarbegroting op elkaar te laten aansluiten? En hoe lukt het hen om de realisatie hiermee in lijn te laten liggen? Dat onderzocht de Inspectie van het Onderwijs in het kwalitatieve onderzoek naar begrotingen ‘Begroten én realiseren’. 

Besturen die hun begroting goed weten te realiseren kijken ten eerste steeds over meerdere jaren tegelijk vooruit. Ook zorgen zij dat degenen die het geld daadwerkelijk uitgeven, goed bij het hele begrotingsproces betrokken worden. Dat gaat bijvoorbeeld om de directeuren van de scholen en opleidingen die onder het bestuur vallen. En tot slot houden deze besturen de uitgaven en inkomsten gedurende het begrotingsjaar nauwlettend in de gaten, zodat ze direct bij kunnen sturen als er afwijkingen zijn. Mede daardoor komen ze aan het eind van het jaar met hun inkomsten en uitgaven goed op de begroting uit. 

Lees ook het bijbehorende nieuwsbericht: Vooruitkijken, betrekken en bijsturen – zo lukt het onderwijsbesturen hun begroting te realiseren

Voorafgaand aan dit kwalitatieve onderzoek is een kwantitatieve analyse en een literatuurstudie uitgevoerd.