Verwarring in veelvoud - de juridische organisatie van instellingen voor hoger onderwijs

Universiteiten en hogescholen zijn in de loop van de jaren uitgegroeid tot complexe en vaak onoverzichtelijke juridische organisaties. Dat geeft problemen voor de rechtspositie van studenten en voor effectief toezicht. Daarom zou de wet- en regelgeving grondig moeten worden doordacht, stelt de Inspectie van het Onderwijs. Ook de registratie van wie academische graden mag verlenen moet beter. Onderwijsinstellingen zouden intussen zelf kunnen bezien in hoeverre hun maatschappelijke opdracht en hun juridische organisatie nog op elkaar aansluiten.