Onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2023

Het Onderwijsaccountantsprotocol BES 2023 is afgeleid van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2023 en waar nodig aangepast aan de wet- en regelgeving zoals die op de BES-eilanden van toepassing is.

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door de instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostiggingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.

Loket voor vragen van instellingsaccountants

Tijdens de controle- en onderzoekwerkzaamheden bij de onderwijsinstellingen hebben instellingsaccountants geregeld vragen over o.a. de interpretatie van het Onderwijsaccountantsprotocollen.
Deze vragen kunt u voorleggen aan de inspectie via accountantsprotocol@owinsp.nl

Heeft u vragen over:

Deze publicatie voldoet helaas nog niet aan alle eisen voor digitale toegankelijkheid. Als inspectie vinden wij het belangrijk dat onze documenten voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom plaatsen we binnenkort het digitaal toegankelijke document op onze website. Ervaart u in de tussentijd problemen? Laat ons dit dan weten via het contactformulier.