Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs

Het onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op het voortgezet onderwijs is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.

Het onderzoekskader 2021 wordt jaarlijks geactualiseerd. De versie van 2022 is van toepassing per 1 augustus 2022 en vervangt de versie van 2021. Het onderzoekskader bevat enige aanpassingen aan nieuwe wetgeving en enkele verduidelijkingen. Op de pagina Onderzoekskaders: bijstelling 2022 leest u een nadere toelichting.