Documenten - De onderzoekskaders 2017

15 documenten over De onderzoekskaders 2017

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

Publicatie Inspectie van het Onderwijs: het onderzoekskader beschrijft wat en hoe de inspectie onderzoekt

Publicatie | 06-06-2019

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op (voortgezet) speciaal onderwijs

Publicatie Inspectie van het Onderwijs: het onderzoekskader beschrijft wat en hoe de inspectie onderzoekt

Publicatie | 06-06-2019

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op voorschoolse educatie en het primair onderwijs

Het onderzoekskader beschrijft hoe het toezicht op voor- en vroegschoolse educatie en het primair onderwijs is ingericht. Het ...

Publicatie | 06-06-2019

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs

Publicatie Inspectie van het Onderwijs: het onderzoekskader beschrijft wat en hoe de inspectie onderzoekt

Publicatie | 06-06-2019

Onderzoekskader 2017 niet-bekostigd voortgezet onderwijs

Publicatie Inspectie van het Onderwijs: het onderzoekskader beschrijft wat en hoe de inspectie onderzoekt

Publicatie | 27-07-2017

Onderzoekskader 2017 niet-bekostigd primair onderwijs

Publicatie Inspectie van het Onderwijs: het onderzoekskader beschrijft wat en hoe de inspectie onderzoekt

Publicatie | 27-07-2017

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs

Na de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de uitvoering van deze wet ...

Publicatie | 28-06-2017

Krijgt de school/opleiding feedback over de onderzochte standaarden?

Krijgt de school/opleiding feedback over de onderzochte standaarden? Aan het einde van een onderzoeksdag geven de inspecteurs een ...

Vraag en antwoord

Onderzoekt de inspectie alle standaarden op iedere bezochte school? 

Nee, bij verificatieonderzoek gaat het om enkele standaarden. De keuze voor de standaarden wordt in het onderzoeksplan opgenomen. ...

Vraag en antwoord

Wat zijn de grootste verschillen tussen de onderzoekskaders per sector? 

Wat zijn de grootste verschillen tussen de onderzoekskaders per sector? De onderzoekskaders zijn zoveel mogelijk hetzelfde voor ...

Vraag en antwoord

Ga naar