Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs

Het onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op voor- en vroegschoolse educatie en het primair onderwijs is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze. Dit kader wordt op 1 augustus 2021 van kracht.