Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs

Het onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op de voor- en vroegschoolse educatie en het primair onderwijs is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.

Het onderzoekskader 2021 wordt jaarlijks geactualiseerd. De versie van 2023 is van toepassing per 1 augustus 2023 en vervangt de versie van 2022. Het onderzoekskader bevat een nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) en een verduidelijking van de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch-didactisch handelen (OP3). Verder zijn er enige aanpassingen aan nieuwe wetgeving.

In een eerder gepubliceerde versie van dit kader waren aantal onderdelen weggevallen. Alle correcties zijn technisch van aard; ze houden geen aanpassingen van ons toezicht in.