Verschil se-ce (schoolexamen-centraal examen)

We gebruiken het Verschil schoolexamen - centraal examen (se-ce) niet langer als onderdeel van de berekening van de onderwijsresultaten. Maar omdat we het Verschil se-ce wel blijven berekenen t.b.v. artikel 2.62 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs 2020 (WVO) leggen we hieronder uit hoe we dat doen.

Lees meer over waarom we het verschil se-ce niet meer als onderdeel van de berekening gebruiken.

Voor het berekenen van het Verschil se-ce worden de resultaten van het schoolexamen en het centraal examen tegen elkaar afgezet. Voor alle examenvakken die worden afgesloten met een schoolexamen en een centraal examen wordt het verschil tussen beide examens bepaald en vervolgens gemiddeld.
De normen voor deze indicator zijn +0,50 punt (groot verschil) en +1,00 (zeer groot verschil). Voor de handhaving van artikel 2.62 van de WVO 2020 hanteren we in eerste instantie de norm voor groot verschil, dus het schoolexamen mag dan voor een opleiding als geheel een half punt hoger liggen dan het centraal examen.