Examencijfers

De indicator Examencijfers gaat over het gemiddeld cijfer van het centraal examen van alle vakken in een onderwijssoort. Alle vakken met een centraal examencijfer die meetellen bij de uitslagbepaling, worden meegenomen. Ook de beroepsgerichte vakken in het vmbo tellen dus mee bij de bepaling van het gemiddelde. De resultaten van extraneuskandidaten tellen niet mee bij de berekeningen.

Vanzelfsprekend gaat het voor leerlingen om een diploma. Per school kijkt de inspectie ook naar de hoogte van het gemiddeld cijfer voor het centraal examen. De examencijfers geven voor ons een belangrijke indicatie van het niveau waarop een school leerlingen heeft weten te brengen.