Bovenbouwsucces

Voor deze indicator bepalen we voor elke leerling in de bovenbouw vanaf leerjaar 3 of de overgang naar het volgend schooljaar succesvol is of niet.

Als onderdeel van deze indicator kijken we naar de hoeveelheid zittenblijvers in de bovenbouw, naar de hoeveelheid leerlingen die opstromen naar een hoger onderwijsniveau en naar het slagingspercentage. 

Deze indicator is van belang omdat we hiermee een indruk krijgen van de tijd die leerlingen nodig hebben om een diploma te halen nadat ze op een bepaald niveau zijn geplaatst of een keuze voor een sector of profiel hebben gemaakt. In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs stromen weinig leerlingen op naar een hoger niveau. Het percentage zittenblijvers en het slagingspercentage vormen dus het voornaamste deel van deze indicator.