Inspectietoezicht op naleving Leerplichtwet door scholen blijkt effectief

Bureau Regioplan heeft in het najaar van 2017 in opdracht van het ministerie van OCW de effectiviteit van het inspectietoezicht op naleving van de Leerplichtwet 1969 (hierna: Leerplichtwet) door scholen onderzocht.

De conclusie in het onderzoeksrapport van Regioplan is dat het inspectietoezicht op de naleving van de Leerplichtwet goed functioneert. Uit het onderzoek blijkt verder dat veel gemeenten de eerdere samenwerkingsovereenkomsten met de inspectie op dit gebied missen.

De inspectie zet de komende tijd het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen voort. Daarbij staat centraal of besturen ervoor zorgen dat hun scholen of opleidingen verzuimbeleid hebben, verzuim goed registreren en indien nodig melden bij het Verzuimloket van DUO. De minister van OCW bereidt intussen een wetsvoorstel voor dat een juridische basis legt voor nieuwe samenwerkingsovereenkomsten tussen de inspectie en gemeenten.