Samenwerking met gemeenten ongeoorloofd verzuim

De inspectie werkt met verschillende gemeenten samen om ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Doel: ervoor zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen een diploma of startkwalificatie halen.

Samenwerking stopgezet door rechter

De betrokken gemeenten hebben met de inspectie afgesproken dat de gemeentelijke leerplichtambtenaren voor de inspectie onderzoek bij scholen uitvoeren naar het registeren en melden van ongeoorloofd verzuim. De rechter heeft echter geoordeeld dat leerplichtambtenaren van gemeenten binnen de huidige wetgeving niet bevoegd zijn om dergelijke onderzoeken op schoolniveau uit te voeren. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter zijn de onderzoeken door de gemeenten naar naleving van de Leerplichtwet 1969 door (hoofden van) scholen stopgezet.

Mogelijk nieuwe samenwerking

Zowel de samenwerkingsgemeenten, de inspectie als het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zien een grote meerwaarde in samenwerken bij het tegengaan van ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten. Daarom zijn in overleg tussen deze partijen afspraken gemaakt over de wijze waarop we de samenwerking in de komende periode binnen de kaders van de wet kunnen continueren.

De mogelijkheid die leerplichtambtenaren van gemeenten hebben om een signaal bij de inspectie in te dienen vormt hierbij het uitgangspunt. Ondertussen wordt bekeken of wetswijziging een oplossing kan bieden voor de langere termijn. Hierbij gaat het om het wettelijk vastleggen van de samenwerkingsovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden van gemeenten bij het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 door (het hoofd van) de school.

Wat betekent dit voor uw school/instelling?

Voor scholen en instellingen in een gemeente zonder samenwerkingsovereenkomst verandert er niets: de inspectie houdt in deze gemeenten toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 als deel van het reguliere, risicogerichte toezicht bij alle po-, vo- en (v)so-scholen en mbo-instellingen.
De bevoegde gezagen van scholen en instellingen in gemeenten die eerder een samenwerkingsovereenkomst met de inspectie afsloten zijn per brief geïnformeerd  over de gevolgen van de uitspraak van de rechter voor de huidige werkwijze en de manier waarop de samenwerking tussen de gemeente en de inspectie gecontinueerd wordt.
Ook voor de scholen en instellingen in deze gemeenten geldt uiteraard dat het reguliere, risicogerichte toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door de inspectie gewoon doorgaat. De inspectie kan deze onderzoeken nog steeds uitvoeren.

Hebt u hier vragen over, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Deze gemeenten/regio’s hebben in de afgelopen jaren een samenwerkingsovereenkomst VSV met de inspectie afgesloten:

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Westland
 • Gemeente Zoetermeer
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Rotterdam als contactgemeente van de RMC regio Rijnmond (Barendrecht)
 • Regio Maastricht Heuvelland (gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul)
 • Gemeente Leeuwarden
 • Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek (gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren)
 • Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude)
 • Regio Zuid- en Midden-Kennemerland (gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort)
 • Regio Parkstad Limburg (gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal)