Peil.Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020

De peiling Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020 laat zien dat, volgens de meerderheid van deelnemende schoolleiders en leerkrachten, het burgerschapsonderwijs nog verder ontwikkeld moet worden.

Er is nog niet veelvuldig sprake van een visie, concrete leerdoelen voor burgerschapsvorming en een leerlijn voor burgerschap. Deze zijn wel noodzakelijk om het onderwijs in burgerschapsvorming doelgericht en samenhangend vorm te kunnen geven.

Het onderzoek toont ook dat 4 van de 5 leerlingen ongeveer 50% tot 90% beheersen van de opgaven voor burgerschapskennis en de vaardigheid in het toepassen van kennis. Een even groot deel van de leerlingen heeft een matig tot redelijk vertrouwen in de eigen burgerschapsvaardigheid en een gematigd positieve burgerschapshouding. De burgerschapskennis van groep 8-leerlingen is licht gedaald sinds 2009. Niet alleen het burgerschapsonderwijs hangt samen met de burgerschapscompetenties van leerlingen, ook de omgeving (zoals de thuissituatie) is hierop van invloed.

Wijzigingen rapport Peil.Burgerschap

Na publicatie van het rapport Peil.Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020 op 9 maart 2022 bleek er een onjuistheid te zijn in de formule voor het berekenen van het verwachte percentage behaalde punten bij de componenten zelf ingeschatte vaardigheid en attitude. Dit leidde tot verschillen in de gerapporteerde percentages behaalde punten. Om die reden zijn de figuren en resultaten waarvoor gebruik is gemaakt van het percentage behaalde punten aangepast in de huidige versie van het rapport. Dit rapport vervangt dus de op 9 maart 2022 gepubliceerde versie. De belangrijkste conclusies en bijbehorende boodschap in het rapport zijn niet gewijzigd.