Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.180 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Houdt de inspectie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers?

Vraag en antwoord

Houdt het Onderwijsresultatenmodel rekening met het feit dat ik veel leerlingen heb die extra aandacht vragen?

Ja, het Onderwijsresultatenmodel houdt rekening met de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Dit doen we door de normen per ...

Vraag en antwoord

Waarom ligt de norm voor de indicator Examencijfers bij bijvoorbeeld vmbo-kader op 6,23? Een leerling heeft toch al een voldoende bij een 6?

Vraag en antwoord

Kun je wel spreken van absolute normen als ze zijn gebaseerd op de resultaten van scholen in het verleden?

Vraag en antwoord

Waarom is er geen indicator over ‘zittenblijven’ in de bovenbouw voor het Onderwijsresultatenmodel?

De indicator Bovenbouwsucces bepaalt of leerlingen in de bovenbouw een succesvolle overgang maken naar het volgende schooljaar. ...

Vraag en antwoord

Kunnen in het Onderwijsresultatenmodel brin-/vestigingsnummers aan elkaar worden gekoppeld als een school hier veranderingen in heeft aangebracht?

Vraag en antwoord

Waarom blijft de inspectie, ondanks alle kritiek, de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po gebruiken?

We zijn ons bewust van de discussie rondom deze indicator. Toch houden we hieraan vast. Hiervoor hebben we een aantal redenen.

Vraag en antwoord

Waarom komen de resultatenoverzichten pas rond maart van ieder jaar beschikbaar?

De inspectie is voor de data afhankelijk van DUO. Zij stellen een dataset op, op basis van de 1 oktobertelling, dus de ...

Vraag en antwoord

Heeft het model ook betrekking op het praktijkonderwijs?

Nee, de indicatoren van het Onderwijsresultatenmodel hebben alleen betrekking op het reguliere voortgezet onderwijs. Bij het ...

Vraag en antwoord

Moet ik als vo-school zelf gegevens aanleveren voor het Onderwijsresultatenmodel?

Vraag en antwoord