Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.180 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat is het verschil tussen de informatie op Scholen op de Kaart en de indicatoren van dit model?

Op Scholen op de Kaart staan (deels) andere indicatoren dan in het Onderwijsresultatenmodel. De inspectie neemt wel kennis van de ...

Vraag en antwoord

Welke wettelijke toezichttaken voor kinderopvang heeft een gemeente?

Handhaving is een belangrijke taak van de gemeente.

Vraag en antwoord

Hoe gaat de inspectie in het toezicht om met middelbare scholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen?

Vraag en antwoord

Wat is de rol van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)?

Wij hebben periodiek overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de bevindingen van het interbestuurlijk ...

Vraag en antwoord

Wat bedoelt de inspectie met ‘het verhaal achter de cijfers’ bij de beoordeling van de onderwijsresultaten?

De inspectie hanteert het uitgangspunt dat onvoldoende onderwijsresultaten er niet automatisch toe leiden dat een school als ...

Vraag en antwoord

Waarom publiceert de inspectie de status van een gemeente?

Wij willen de uitvoering van het toezicht en de handhaving op de kinderopvang verbeteren in gemeenten waar dat nu niet ...

Vraag en antwoord

Kunnen leerlingen op vakantie tijdens een normale schoolweek?

Ouders en leerlingen moeten zich aan de vastgestelde schoolvakanties houden. Ouders mogen dus niet met hun kind op vakantie gaan ...

Vraag en antwoord

Waar kan ik terecht met een klacht over kindercentra?

Bij klachten over een kindercentrum gaat u eerst een gesprek aan met iemand van de opvang. Als dit niet helpt, kunt u ...

Vraag en antwoord

Hoe werkt het toezicht op kinderopvang?

Allereerst voeren wij een risicoanalyse uit. Dit gebeurt met een vaste set van indicatoren, die zijn afgestemd met de Vereniging ...

Vraag en antwoord

Wat is de rol van het Onderwijsresultatenmodel in het toezicht?

Vraag en antwoord