Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.104 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoeveel lesuren heb ik in het hoger onderwijs?

Er bestaan geen wettelijke voorschriften voor het aantal contacturen in het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen mogen ...

Vraag en antwoord

Hoe kan ik een vrijstelling krijgen voor een vak?

Heeft u eerder een relevante opleiding afgerond? Of heeft u relevante werkervaring op het niveau van de opleiding die u volgt of ...

Vraag en antwoord

Hoe gebruikt de inspectie het schooladvies in de bepaling van de onderwijsresultaten?

Voor de berekening van de onderwijsresultaten in het primair onderwijs zullen wij vooralsnog geen gebruik maken van de gegevens ...

Vraag en antwoord

Voldoen plaatsingswijzers aan nieuwe wetgeving?

Er bestaan lokaal of regionaal afgesproken procedures (of plaatsingswijzers) voor de overgang van primair onderwijs naar ...

Vraag en antwoord

Enkelvoudig of dubbel schooladvies?

Een schooladvies kan zowel enkelvoudig (één schoolsoort adviseren) als dubbel (twee aan elkaar grenzende schoolsoorten adviseren) ...

Vraag en antwoord

Wanneer is bijstelling van het schooladvies mogelijk?

Het schooladvies kan alleen worden bijgesteld als de leerling hoger scoort op de eindtoets dan verwacht en de basisschool het ...

Vraag en antwoord

Zijn nieuwkomers leerplichtig?

Ja, nieuwkomers in de leerplichtige leeftijd zijn, net als hun Nederlandse leeftijdgenootjes, leerplichtig. Ook illegale ...

Vraag en antwoord

Hoe zit het met de financiering (bekostiging) van het onderwijs aan nieuwkomers?

Voor informatie over de financiering kunt u terecht op de website van LOWAN. 

Vraag en antwoord

Ik zie verschillende overzichten met resultaten en opbrengsten in het Internet Schooldossier. Waar moet ik naar kijken?

Vanaf het voorjaar van 2019 geldt het Resultatenoverzicht 2019. Als referentie is er ook een aantal Excel-bestanden beschikbaar ...

Vraag en antwoord

Moet ik nieuwkomers toelaten op mijn school?

Als het gaat om nieuwkomers met extra ondersteuningsbehoeften geldt bij aanmelding de zorgplicht. Het bestuur moet zorgen voor ...

Vraag en antwoord