Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.199 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wanneer bezoekt de inspectie een nieuwe school of voorziening?

De school/voorziening krijgt geen toezichtarrangement en er verschijnt geen rapport van bevindingen. De inspectie bezoekt een ...

Vraag en antwoord

In hoeverre verschilt het toezicht van dat op een reguliere basisschool?

Vraag en antwoord

De zogenaamde extraneus-leerlingen blijven bij de indicatoren Bovenbouwsucces, Examencijfers, en Verschil SE-CE buiten beschouwing. Echter, er zijn ook leerlingen die bekostigd worden op een school maar onderwijs volgen op een andere school. Worden deze leerlingen voor de drie eerder genoemde indicatoren ook buiten beschouwing gelaten?

Leerlingen die staan ingeschreven op de ene school maar onderwijs volgen op de andere school zijn, als zij op die andere school ...

Vraag en antwoord

In het Resultatenoverzicht wordt voor iedere indicator het aantal leerlingen weergegeven. Welke leerlingen tellen hierin mee?

In het Resultatenoverzicht worden alleen de leerlingen getoond die meetellen bij de berekening van de betreffende indicator. Dit ...

Vraag en antwoord

Een leerling gaat na het behalen van een diploma op vmbo-tl door naar het havo. Hoe telt deze mee in het Bovenbouwsucces?

Deze leerling telt bij het vmbo-tl positief mee, want hij/zij heeft een diploma behaald en dit is een succesvolle overgang. Op ...

Vraag en antwoord

Hoe tellen de cijfers van leerlingen die gespreid examen doen mee bij de indicator Examencijfers?

Dit betreft leerlingen in het examenjaar die door oorzaken buiten zichzelf niet in staat zijn het examen in één jaar te doen en ...

Vraag en antwoord

Hoe tellen leerlingen die gespreid examen doen mee bij de indicator Bovenbouwsucces?

Dit betreft leerlingen in het examenjaar die door oorzaken buiten zichzelf niet in staat zijn het examen in één jaar te doen en ...

Vraag en antwoord

Hoe telt een leerling die zich terugtrekt voor het examen mee bij indicator Bovenbouwsucces?

Of de leerling al dan niet succesvol is, hangt af van waar de leerling het jaar erop staat ingeschreven. Blijft de leerling ...

Vraag en antwoord

Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord voor het Internet Schooldossier vergeten

Vraag en antwoord

Hoe kan ik inloggen in het Internet Schooldossier?

Vraag en antwoord