Hoeveel en welke toetsen uit het leerlingvolgsysteem (LOVS) moeten wij als basisschool afnemen?

De school moet leerlingen systematisch volgen en is verplicht te werken met een leerlingvolgsysteem waarin in elk geval vanaf groep 3 de kennis en vaardigheden van leerlingen op gebied van taal, rekenen en wiskunde worden gemeten door gebruik te maken van valide genormeerde toetsen. Er is geen wettelijke norm voor het minimaal af te nemen toetsen.   

Het gaat er om dat die toetsen afgenomen worden waarmee een goed beeld verkregen wordt over de vorderingen van de leerlingen. Er zijn verschillende aanbieders van LOVS-toetsen in het basisonderwijs, er zijn geen voorschriften welke gebruikt moet worden. De inspectie gaat er wel van uit dat de toetsen volgens de handleiding worden afgenomen.