Hoeveel en welke toetsen uit het leerlingvolgsysteem (LVS) moeten wij als basisschool afnemen?

Scholen zijn verplicht om de ontwikkeling van leerlingen vanaf binnenkomst te volgen, zodat zij het onderwijs zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van de leerlingen. Daarbij moeten scholen een leerlingvolgsysteem (LVS) gebruiken.

Er is geen wettelijke eis voor het minimum aantal af te nemen toetsen. Ook schrijft de wet niet voor welke toetsen een school moet afnemen. Het gaat er om dat de school die toetsen afneemt waarmee zij een goed beeld krijgt over de ontwikkeling van de leerlingen. Zie voor meer informatie: Hoe legt de basisschool de prestaties van mijn kind vast?.