Zijn scholen verplicht om de ontwikkeling van kleuters te volgen door het afnemen van toetsen?

Vanaf 2023 mogen scholen voor het volgen van de ontwikkeling van kleuters geen gebruik meer maken van schoolse toetsen met opgavenboekje, pen en papier. Vanaf dan moeten scholen aan de hand van observaties nagaan hoe hun kleuters er voor staan. Hiervoor kunnen zij observatie-instrumenten gebruiken die door het CvTE zijn goedgekeurd. Voor meer informatie kijk op de website van Rijksoverheid.