Effectief afstandsonderwijs

Dit overzichtsartikel beschrijft hoe effectief afstandsonderwijs kan worden vormgegeven. Eerst worden zes risico’s van afstandsonderwijs beschreven. Daarna wordt ingegaan op effectieve afstandslessen en effectieve aanpakken op schoolniveau. Ook wordt beschreven hoe ouders betrokken kunnen worden in het afstandsonderwijs. Dit artikel beschrijft wetenschappelijke inzichten voor alle sectoren, van basisonderwijs tot hoger onderwijs.