Effectief afstandsonderwijs

Hoe kan effectief afstandsonderwijs worden vormgegeven? Dat staat in het overzichtsartikel Effectief afstandsonderwijs. Hierin worden eerst 6 risico’s van afstandsonderwijs beschreven. Daarna wordt ingegaan op effectieve afstandslessen en -aanpakken op schoolniveau. Deze informatie hebben we visueel samengevat in een infographic.

Het artikel beschrijft wetenschappelijke inzichten voor alle sectoren, van basisonderwijs tot hoger onderwijs.