Jaarverslag 2019

Ons jaarverslag gaat over de Inspectie van het Onderwijs als organisatie. Het gaat over wie we zijn en wat we doen, met welke middelen en capaciteit. We deden in 2019 ruim 4.000 onderzoeken bij besturen, scholen en opleidingen, GGD’en en gemeentes. We deden ook stelselonderzoek, waarbij we het hele onderwijsstelsel onder de loep nemen. We brachten de jaarlijkse Staat van het Onderwijs uit, de Financiële Staat van het Onderwijs, het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang en daarnaast 19 themarapporten. Informeren, agenderen en activeren, zodat iedereen zo goed mogelijk z’n rol in de keten (beleid – besturen en intern toezicht – extern toezicht) kan nemen om het onderwijs en kinderopvang verder te verbeteren. Dat doen we met 588 medewerkers.