Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 was het eerste volledige kalenderjaar waarin we werkten met ons vernieuwde toezicht. We deden ongeveer 3.500 onderzoeken bij besturen, scholen en opleidingen, GGD’en en gemeentes. Naast het instellingstoezicht keken we ook weer naar het hele onderwijs in Nederland, naar ontwikkelingen die meer scholen aangaan en naar kansen en knelpunten. We brachten de jaarlijkse Staat van het Onderwijs uit, de Financiële Staat van het Onderwijs, het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang en daarnaast 19 themarapporten. Dat alles deden we met 574 medewerkers.