Jaarverslag 2017

In 2017 deden we ongeveer 3.000 onderzoeken en bezoeken bij besturen, scholen en opleidingen. We rapporteerden daarnaast over een aantal thema’s, zoals de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie, onbevoegd lesgeven, de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs in Caribisch Nederland en selectie in en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.