Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Hoger Onderwijs - juni 2019

Hbo’ers nog vaak voor dichte deur van de masteropleiding

Bijna 1 op de 5 universitaire masteropleidingen is op voorhand niet toegankelijk voor studenten met een hbo-bachelor. Terwijl universiteiten volgens de wet in principe wel moeten beoordelen of ze kunnen worden toegelaten en zo nodig via een schakelprogramma moeten toelaten. De Inspectie van het Onderwijs stelt in het rapport Doorstromen van hbo naar wo echter vast dat de wettekst aan universiteiten veel ruimte geeft voor eigen interpretatie en adviseert om de wet scherper te formuleren.

Toezicht op namen en graden

De namen hogeschool en universiteit zijn beschermd. De bescherming geldt ook voor de graden die in het hoger onderwijs behaald kunnen worden. De inspectie houdt hier toezicht op. Wanneer we signalen krijgen van onterecht gebruik van de naam universiteit of hogeschool grijpen we in. Dat doen we ook als er onterecht graden worden verleend. Het doel is om misleiding van studenten en werkgevers tegen te gaan en het aanzien van het hoger onderwijs te borgen. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Namen en graden in het hoger onderwijs.

Duidelijkheid gewenst over studieduur van deeltijdopleidingen en duale opleidingen

Voor (nieuwe) studenten is het niet altijd duidelijk hoe lang een deeltijdopleiding of duale opleiding duurt. Echter, het is wel van belang dat deeltijdstudenten een reëel beeld krijgen van de totale studielast, hoe de studiebelasting over de jaren heen is geprogrammeerd en wat daarmee de te verwachten studieduur is. Ook is het belangrijk dat studenten worden geïnformeerd over mogelijke vrijstellingen en de criteria daarvoor. De NVAO en de Inspectie van het Onderwijs hebben daarom hogescholen en universiteiten opgeroepen om dat in voorlichting richting (nieuwe) studenten duidelijk te communiceren. Raadpleeg de brief voor deeltijdopleidingen.

De staat van het hoger onderwijs

Op woensdag 10 april presenteerden we de bevindingen van het rapport De Staat van het Onderwijs tijdens ons congres. Wilt u het verslag van het congres lezen of wilt u meer informatie over De Staat van het Onderwijs 2019? Ga dan naar www.destaatvanhetonderwijs.nl. Daar vindt u ook een pagina over de staat van het hoger onderwijs met factsheets, technische rapporten en artikelen over de belangrijkste thema’s.

Toename aantal seksueel gerelateerde klachten

De inspectie ontvangt jaarlijks een beperkt aantal klachten over het hoger onderwijs. In 2018 kregen we 138 klachten over 41 instellingen. Ook de vertrouwensinspecteurs ontvangen klachten. In het studiejaar 2017/2018 waren er 18 meldingen. Wat opvalt is dat er ten opzichte van voorgaande jaren meer klachten waren over seksueel geweld. Lees meer in de factsheet van de vertrouwensinspecteurs.

Belangrijkste veranderingen nieuwsbrief

Zoals u misschien merkt is de uitstraling van de nieuwsbrief veranderd. Dit komt doordat we gebruik maken van een nieuwe nieuwsbrievendienst. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

  1. Andere afzender
    We versturen de nieuwsbrief vanaf abonneren@nieuwsbrief.rijksoverheid.nl in plaats van abonneren@mailing.rijksoverheid.nl. Let op: de nieuwsbrief kan hierdoor in uw spambox belanden.
  2. Nieuwe manier om uw nieuwsbriefabonnement te beheren
    Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de links ‘Abonnementen beheren’ en ‘Afmelden’. Via deze links kunt u uw abonnement op deze nieuwsbrief en onze andere nieuwsbrieven aanpassen.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten of teamleiders binnen uw opleidingen? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.