Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur (VI) van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik (zedenmisdrijven), psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering.
Meldingen hierover, worden voorgelegd aan de vertrouwensinspecteur. In het geval van een vermoeden van seksueel misbruik zijn besturen zelfs verplicht om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur (overlegplicht).