Ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs

Scholen mogen ouders om een bijdrage vragen voor extra activiteiten. In het voortgezet onderwijs is de ouderbijdrage, net als in het primair en speciaal onderwijs, een vrijwillige bijdrage. De ouders in de medezeggenschapsraad (MR) moeten instemmen met de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage.

In de schoolgids moet de vrijwilligheid expliciet vermeld staan. Ook moet de schoolgids informatie bevatten over de hoogte van de bijdragen die van de ouders gevraagd worden.

Scholen in het voortgezet onderwijs vragen ouders om een bijdrage voor de schoolkosten voor verschillende zaken of activiteiten. Dit maakt het voor ouders en scholen lastig te achterhalen wat nu eigenlijk wettelijk kan en mag als het gaat om de ouderbijdrage.

Er zijn schoolkosten die ouders zelf moeten betalen, zoals gymkleding en een atlas. De bijdragen die scholen van ouders vragen voor bijvoorbeeld schoolkampen, excursies of culturele activiteiten zijn echter altijd vrijwillig. Ouders kunnen zelf kiezen of zij hier gebruik van maken (en er dus voor willen betalen).

U vindt uitgebreide informatie over dit onderwerp op de website van de Rijksoverheid bij de veelgestelde vraag 'Wat zijn de kosten voor mijn kind op in het voortgezet onderwijs?' en op de webpagina over vrijwillige ouderbijdrage op de website van Ouders & Onderwijs.

Toezicht

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht of scholen de wettelijke vereisten naleven. Bij de onderzoeken die we uitvoeren, gaan we na hoe de school communiceert over de ouderbijdrage. We kijken onder andere naar de tekst in de schoolgids en op de website. Ook als ouders bij ons melden dat de vrijwilligheid van de ouderbijdrage op de school van hun kind in het geding is, doen we onderzoek.