Verplichtingen schoolbesturen ten opzichte van het samenwerkingsverband

Besturen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs moeten zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband voor po of vo in de plaats waar hun scholen zijn gevestigd. Zij stellen eenmaal per vier jaar een schoolondersteuningsprofiel op, zodat ouders weten welke ondersteuning en extra voorzieningen de school biedt. Het toezicht door de inspectie richt zich in het bijzonder op de voorschriften voor het schoolondersteuningsprofiel.