Meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus per 1 mei gesloten

Vanwege de landelijke versoepelingen van de coronamaatregelen, sluit per 1 mei 2022 het Meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus.

Leeg klaslokaal
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit meldpunt binnen het Internet Schooldossier was bedoeld om te registeren welke scholen of vestigingen (po, vo en so) en opleidingen of afdelingen (mbo) tijdelijk moesten sluiten als gevolg van het coronavirus. 

Het meldpunt gaf tijdens de coronacrisis belangrijke informatie voor het houden van zicht op de gevolgen van het coronavirus voor scholen, en de continuïteit van onderwijs. Daarnaast werd er aanvullend onderzoek gedaan naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs.

Sinds 15 oktober 2020 werden scholen, die tijdelijk moesten sluiten vanwege het coronavirus, gevraagd de sluiting of heropening te melden bij het meldpunt van de inspectie. Per 1 mei 2022 sluit het Meldpunt Schoolsluiting  en komt er een einde aan deze registratie. Ook voert de inspectie haar toezicht weer zonder beperkingen, vanwege de coronapandemie, uit.