Toezicht tijdens de coronapandemie (update oktober 2021)

Er is een nieuwe update gepubliceerd op 16 november 2021

Tijdens de coronapandemie moet het toezicht regelmatig worden aangepast. De stand van zaken op dit moment is dat de inspectieonderzoeken in principe op locatie plaatsvinden. Dit geldt voor alle typen onderwijs. Waar dat passend en mogelijk is, maakt de Inspectie van het Onderwijs in het toezicht gebruik van digitale middelen om gesprekken te voeren. Onderzoek op locatie gebeurt uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen tegen het coronavirus. Het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus blijft vooralsnog open.

Leerling krijgt uitleg van leraar in coronatijd
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Toezicht

De inspectie past haar toezicht steeds aan de situatie aan. De inspectie gaat momenteel als volgt te werk:

  • Onderzoek bij risico’s/signalen – Bij (ernstige) risico’s en signalen bezoekt de inspectie de school of instelling, als directe contacten met bestuurders, schoolleiders, leerlingen, studenten, et cetera, of lesobservaties nodig zijn, of inzage nodig is in documenten die alleen ter plekke kunnen worden ingezien. Waar dat past bij de situatie en ook mogelijk is, maakt de inspectie gebruik van digitale middelen.
  • Vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen/opleidingen – In het kader van het vierjaarlijks onderzoek doet de inspectie in principe onderzoek op locatie. Waar dat past bij de situatie en ook mogelijk is, maakt de inspectie gebruik van digitale middelen.
  • Herstelonderzoek – De inspectie voert herstelonderzoek in principe op locatie uit.
  • Onderzoek naar waardering Goed – De inspectie voert onderzoeken naar de waardering Goed op locatie uit en gebruikt waar dat passend en ook mogelijk is digitale middelen om gesprekken te voeren.
  • Excellentietraject – In het traject Excellente Scholen vinden jurybezoeken op locatie plaats. Lees meer over het excellentietraject op de website Excellentescholen.nl.
  • Themaonderzoek – De inspectie kan themaonderzoeken op locatie uitvoeren. Waar mogelijk maakt de inspectie gebruik van digitale middelen om gesprekken te voeren.

Meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus blijft vooralsnog open

Scholen en instellingen die vanwege besmetting sluiten (of niet open kunnen gaan) en ook scholen die na sluiting weer opengaan, worden opgeroepen dit te melden via het meldpunt schoolsluiting. Let op: het gaat alleen om de sluiting van de volledige school, afdeling of opleiding, en niet om de situatie waarin bijvoorbeeld een klas in quarantaine gaat. Het meldpunt is bedoeld voor het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo.