Rapportage pilots en raadplegingen speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden

Met de vernieuwing van het toezicht wil de inspectie scholen en besturen die voldoen aan de basiskwaliteitseisen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het onderwijs, onder ander door een goede verbetercultuur te stimuleren (zie de Kamerbrief Toezicht in transitie van 28 maart 2014 en het rapport stimulerend en gedifferentieerd toezicht pilots 2014/2015). Voor de vernieuwing van het toezicht zijn het afgelopen jaar pilots en raadplegingen uitgevoerd.