Toezicht tijdens de coronapandemie (update)

Tijdens de coronapandemie moet het toezicht regelmatig worden aangepast. De stand van zaken op dit moment is dat de inspectieonderzoeken waar nodig op locatie plaatsvinden. Dit geldt voor alle typen onderwijs. Waar dat mogelijk is en past bij de situatie blijft de Inspectie van het Onderwijs in het toezicht gebruik maken van digitale middelen om gesprekken te voeren. Onderzoek op locatie gebeurt in principe na overleg met het bestuur of de school of instelling en uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen tegen het coronavirus. Het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus blijft tot nader bericht open.

Leerling krijgt uitleg van leraar in coronatijd
©Inspectie van het Onderwijs

Toezicht

De inspectie past haar toezicht steeds aan de situatie aan. De inspectie gaat de komende periode tot nader bericht als volgt te werk:

  • Toezicht op correct verloop onderwijs – De inspectie ziet met name op basis van signalen toe op het correcte verloop van het onderwijs, conform de geldende maatregelen.
  • Onderzoek bij risico’s/signalen – Bij (ernstige) risico’s en signalen bezoekt de inspectie de school of instelling, als directe contacten met bestuurders, schoolleiders, leerlingen, studenten, et cetera, of lesobservaties nodig zijn, of inzage nodig is in documenten die alleen ter plekke kunnen worden ingezien. Waar mogelijk en passend bij de situatie maakt de inspectie gebruik van digitale middelen.
  • Vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen/opleidingen – In het kader van het vierjaarlijks onderzoek doet de inspectie onderzoek op locatie, wanneer zij dat opportuun vindt. Waar mogelijk en passend bij de situatie blijft de inspectie gebruik maken van digitale middelen.
  • Herstelonderzoek – De inspectie voert herstelonderzoek in principe op locatie uit.
  • Onderzoek naar waardering Goed – De inspectie voert onderzoeken naar de waardering Goed op locatie uit en gebruikt waar mogelijk digitale middelen om gesprekken te voeren.
  • Excellentietraject – In het traject Excellente Scholen wordt in het najaar van 2021 weer een start gemaakt met jurybezoeken op locatie. Lees meer over het excellentietraject op de website Excellentescholen.nl.
  • Themaonderzoek – De inspectie kan themaonderzoeken op locatie uitvoeren. Waar mogelijk maakt de inspectie gebruik van digitale middelen om gesprekken te voeren.

Meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus blijft open

Scholen en instellingen die vanwege besmetting moeten sluiten (of niet open kunnen gaan) en ook scholen die na sluiting weer opengaan, worden opgeroepen dit te melden via het meldpunt schoolsluiting. Let op: het gaat alleen om de sluiting van de volledige school, afdeling of opleiding, en niet om de situatie waarin bijvoorbeeld een klas in quarantaine moet. Het meldpunt is bedoeld voor het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo.