Technisch rapport kennis en vaardigheden van beginnende leraren in het funderend onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2023

Dit technische rapport is de verantwoording van de onderzoeksgegevens, die hoort bij hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2023.