Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: onderzoekskader) beschrijft hoe het toezicht voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.

Het onderzoekskader 2017 wordt jaarlijks geactualiseerd. De versie van 2020 is van toepassing per 1 augustus 2020 en vervangt de versie van 2019. Het onderzoekskader bevat enige aanpassingen aan nieuwe wetgeving en enkele verduidelijkingen. In het document ‘Overzicht wijzigingen bijgestelde Onderzoekskaders 2020’ vindt u een overzicht van deze aanpassingen.

Op de pagina Wat onderzoekt de inspectie in het mbo? vindt u meer informatie over de kwaliteitsgebieden en standaarden in het onderzoekskader.