Stelseltoezicht voor bekostigde onderwijsinstellingen in het mbo

De Inspectie van het Onderwijs houdt naast het toezicht op individuele instellingen ook toezicht op het onderwijsstelsel. We doen dit omdat sommige ontwikkelingen door het hele onderwijsveld heen spelen. In het stelseltoezicht probeert de inspectie zicht te krijgen op bepaalde trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs.

Op basis van trends, ontwikkelingen en de onderzoeksinformatie waarover de inspectie beschikt worden thema’s gekozen waar de inspectie extra aandacht aan wil besteden. Dit leggen we vast in ons Jaarwerkplan.

Binnen de sector mbo zal in 2023 aandacht worden besteed aan vijf overkoepelende thema’s:

  • Gelijke kansen
  • Flexibilisering
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Governance
  • Sociale veiligheid en studentenwelzijn

Daarnaast worden sectoroverstijgende onderwerpen opgenomen in het stelseltoezicht. Bijvoorbeeld het onderzoek naar basisvaardigheden en professionaliseringsactiviteiten van instellingen voor onderwijsprofessionals.

In bijgaand document kunt u meer informatie lezen over stelseltoezicht binnen het mbo voor bekostigde instellingen. Dit document is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten met bestuurders/directeuren van bekostigde mbo-instellingen op 14 en 19 december 2022.