Onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2022

Het Onderwijsaccountantsprotocol BES 2022 is afgeleid van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022 en waar nodig aangepast aan de wet- en regelgeving zoals die op de BES-eilanden van toepassing is.

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door de instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostiggingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.

Loket voor vragen van instellingsaccountants

Tijdens de controle- en onderzoekwerkzaamheden bij de onderwijsinstellingen hebben instellingsaccountants geregeld vragen over o.a. de interpretatie van het Onderwijsaccountantsprotocollen.
Deze vragen kunt u voorleggen aan de inspectie via accountantsprotocol@owinsp.nl

Heeft u vragen over: