Organisatie en sturing

De inspectie van het onderwijs voert regelmatig onderzoeken uit naar de organisatie en sturing van hoger onderwijs instellingen.

U kunt hierbij denken aan onderzoeken die zich richten op risicomanagement (cyberveiligheid of sociale veiligheid) en/ of de invulling van (wettelijke) taken door bepaalde gremia binnen de instelling zoals het college van bestuur of de raad van toezicht.