Sturen op sociale veiligheid in het hoger kunst- en mode-onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs hield het themaonderzoek ‘Sturen op blijvende sociale veiligheid in het hoger kunst- en mode-onderwijs - Voer (voor) het gesprek’. Hierin is in beeld gebracht welk beleid hogeschoolbesturen voeren om een structureel veilige leeromgeving te bieden aan studenten aan kunst- en mode-opleidingen.

Uit het onderzoek blijkt dat hogeschoolbesturen maatregelen genomen hebben. De inspectie roept de besturen op om de aandacht die er is voor sociale veiligheid vast te houden, door te gaan met de ingezette maatregelen en structureel een veilige leeromgeving te waarborgen. 

De aanleiding voor het onderzoek waren signalen die we in het voorjaar 2021 kregen over een onveilige leeromgeving op kunst- en mode-opleidingen bij verschillende hogescholen.