Lerarenopleidingen en de leraar

Uit onderzoek blijkt telkens weer dat goed opgeleide leraren essentieel zijn voor het onderwijs. De kwaliteit van de lerarenopleidingen is daarom een belangrijk onderwerp voor de inspectie.

We hebben de laatste jaren onderzoek gedaan naar:

  • de kwaliteit van de trajecten Zij-instroom in het Beroep van leraar in het primair onderwijs
  • routes naar het leraarschap
  • maatwerk in deeltijd lerarenopleidingen

In eerdere onderzoeken zijn we nagegaan hoe beginnende leraren en schoolleiders oordelen over de kwaliteit van pabo’s en eerste- en tweedegraadslerarenopleidingen, in het bijzonder over de voorbereiding op de praktijk (pedagogisch-didactische vaardigheden) en het niveau van vakkennis.

Documenten