Maatwerk voor aankomende leraren

In het rapport ‘Maatwerk voor aankomende leraren – een onderzoek naar maatwerk in deeltijd-lerarenopleidingen’ geven we een inventarisatie van alle maatwerkopleidingen voor latere instromers. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel te winnen is in de aansluiting tussen het aanbod van de lerarenopleidingen aan de ene kant, en de vraag van de aankomende studenten aan de andere kant. Zo blijken studenten door de onoverzichtelijkheid van het aanbod toch niet altijd de opleiding te kunnen vinden die bij hen past.